Netwerk burgerschap mbo

Het mbo kent een drievoudige kwalificering. Het mbo leidt op voor

  1. Een beroep
  2. Een vervolgopleiding en tot
  3. Een burger die volwaardig deelneemt aan de maatschappij.

Het Netwerk burgerschap mbo ondersteunt mbo-scholen bij het vormgeven van hoogwaardig burgerschapsonderwijs.
In het Netwerk zetten scholen en docenten zich samen in om kennis en ervaring op het gebied van burgerschapsvorming te delen. Hierbij wordt de diversiteit van de mbo-scholen benut.

Organisaties die met mbo-scholen samenwerken krijgen in het netwerk een podium.

Alle bijeenkomsten