De sociaal-maatschappelijke dimensie heeft betrekking op de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.

Het gaat hier om het functioneren in de eigen woon- en leefomgeving, in zorgsituaties en in de school. En om de acceptatie van verschillen en culturele verscheidenheid.