Met ingang van augustus 2016 zijn de eisen in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB aangescherpt. Dit betreft kritische denkvaardigheden. Deze aanscherping geldt voor alle mbo studenten die op of na augustus 2016 met de opleiding zijn gestart.

De MBO Raad heeft CINOP/ecbo opdracht gegeven een Handreiking kritische denkvaardigheden samen te stellen, waarmee scholen handvatten krijgen om de kritische denkvaardigheden van hun studenten te scherpen. Deze handreiking is in oktober 2016 gelanceerd.

Het Netwerk burgerschap mbo biedt nu (met financiering van OCW) een tweedaags train de trainer traject kritische denkvaardigheden aan, met de mogelijkheid om een terugkomdag bij te wonen. De training wordt verzorgd door ervaren trainers van CINOP en ecbo. Doel van de training is verdere inbedding van kritische denkvaardigheden in de school.

Voor dit traject kan elke mbo school één medewerker aanmelden die ‘de spin in het web’ binnen de school is, oftwel de (potentiële) aanjager van het thema kritische denkvaardigheden. De school bepaalt wie deze training volgt: een docent Burgerschap, een teamleider, een onderwijskundig medewerker of een medewerker van een eigen academie. Belangrijk is, dat de deelnemer kritische denkvaardigheden verder gaat implementeren in de school/het team/de sector/de locatie en dat hij/zij hiervoor ook in de gelegenheid wordt gesteld. Deelnemers zijn zich al bewust van het belang van kritische denkvaardigheden. Zij worden toegerust om hun collega’s mee te nemen, te overtuigen en te enthousiasmeren.

De tweedaagse van de tweede groep vindt plaats op:
Datum: 9 november 2017 en 25 januari 2018
Tijd: 13.00 – 19.00 uur (incl. maaltijd)
Locatie: De Zandkamer – Koninginnenlaan 3  5211 WD ’s-Hertogenbosch

De tweedaagse van de derde groep vindt plaats op:
Datum: 30 januari 2018 en 27 maart 2018
Tijd: 13.00 – 19.00 uur (incl. maaltijd)
Locatie: Doepark Nooterhof – Goertjesweg 1 8013 PA Zwolle

Voor alle deelnemers wordt één gezamenlijke terugkomdag gepland.

Aanmelding uitsluitend door de formele contactpersoon van de school, die bij het Netwerk bekend is via deze link.