Wat kunnen scholen doen om de verkiezingen onder studenten meer te laten leven? Hoe kunnen scholen een bijdrage leveren om te zorgen dat gemeentebestuurders het mbo meer op het netvlies krijgen? Op deze en andere vragen vind je een begin van een antwoord in deze toolkit, met materiaal van onder andere ProDemos.

Het Netwerk burgerschap mbo wil scholen graag ondersteunen bij de organisatie van debatten op scholen. Daarvoor hebben we materiaal ontwikkeld, zoals  stellingen voor een debat en enkele praktijkvoorbeelden van succesvolle debatten op scholen. Klik in de zijkolom voor interviews en meer.

First time voters

Jongeren blijven vaker weg bij verkiezingen dan ouderen. Tegelijkertijd toont onderzoek aan dat wanneer jongeren eenmaal de moeite hebben genomen hun stem uit te brengen, zij bij volgende verkiezingen eerder geneigd zijn dit opnieuw te doen. De eerste stemervaring is dus belangrijk. Om scholen te ondersteunen bij lessen over politiek en jongeren te bewegen een geïnformeerde eerste stemkeuze te laten maken heeft ProDemos een toolbox first time voters ontwikkeld. Deze toolbox bestaat uit:

 • Formats voor gastlessen: verschillende kant-en-klare lespakketten zowel voor entree- als mbo 4-opleidingen
 • Zes videoclips videoclips met uitleg over verkiezingen
 • Ondersteunend materiaal voor een verkiezingsbijeenkomst

Agenda onderwijsdebatten en -activiteiten

Meerdere mbo-scholen organiseren de komende maanden een debat of activiteit. Staat die van jouw school er nog niet bij? Stuur een mailtje naar Isabelle Dobbe (i.dobbe@mboraad.nl), dan voegen we hem toe!

 • 6 februari: het grote jongerenlijsttrekkersdebat, Albeda College in Rotterdam
 • 8 februari: gemeentelijk onderwijsdebat bij Zadkine in Rotterdam
 • 5 maart tot en met 6 april: interactieve tentoonstelling de Democratiefabriek bij Aventus in Apeldoorn
 • 8 maart: lezing van Emile Roemer over het belang van stemmen op ROC ter AA in Helmond
 • 12 maart: debat van ROC Ter AA in Helmond
 • 15 maart: verkiezingsevent van Horizon College in Alkmaar
 • 19 maart: verkiezingsfestival op Zadkine in Rotterdam
 • 20 maart: verkiezingsfestival op Zadkine in Rotterdam
 • 21 maart: verkiezingsfestival van Scalda in Middelburg, Helicon Opleidingen in Den Bosch, Zadkine in Rotterdam, MBO Utrecht in Utrecht en ROC Mondriaan in Den Haag