Projectomschrijving

In de schijnwerpers

“Op school denken we nog steeds dingen te moeten bedenken voor studenten, terwijl het zo mooi is om dat samen met ze te doen.” Pier is officieel senior beleidsmedewerker van het Friesland College, maar in de praktijk meer een praktijkopleider, projectleider en coach in één.

Terwijl wij praten aan een grote tafel in de ruimte van de studentenraad zit voorzitter Stefan (overhemd en colbertje) in de hoek zijn e-mail te beantwoorden. Op tafel staan roomsoezen met framboos, slagroomsoesjes en brokken chocolade met nootjes, allemaal gebakken door studenten van de bakkersafdeling van het Friesland College. Daar is Pier ooit begonnen, als praktijkexpert in de keuken. Nu begeleidt hij de centrale studentenraad (CSR) en Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS). Momenteel lopen bij dit interne leerbedrijf 23 studenten stage, van eerste tot derdejaars en van entree tot niveau 4. LIS heeft 7 accreditaties, maar de meeste studenten zijn bezig met de opleiding sociaalmaatschappelijke dienstverlening. Met zijn allen runnen ze op jaarbasis zo’n 11 projecten in en om het Friesland College, gericht op studiebegeleiding, schoolklimaat en het verbeteren van communicatie binnen de school. Ze denken en praten mee – ook met het schoolbestuur – en zetten zich actief in voor hun medestudenten; een sterk staaltje burgerschapsvorming, maar dan geïntegreerd in de stage. En op het Friesland College wordt het steeds normaler dat studenten niet alleen les krijgen, maar ook een rol hebben binnen de organisatie. Meepraten. Met Pier achter ze, die overigens ook tijdens dit interview iedere kans aangrijpt om één van hen het woord te geven.

Docenten van het Friesland College zijn de laatste jaren steeds meer coach geworden, wat betekent dat studenten meer worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Voor studenten die daar niet mee zijn opgegroeid kan dat best lastig zijn. De start van LIS wordt dan ook gemarkeerd door project SOS, een project dat nog steeds loopt en waar studenten een aanvraag kunnen doen voor ondersteuning bij het plannen, voor bijles, voor begeleiding bij contact met DUO en meer van dat soort zaken. Daarna is LIS ook verschillende projecten gestart gericht op verbetering van het school- of leerklimaat, waarbij de studenten zelf bedenker én uitvoerder zijn, waar mogelijk in samenwerking met medewerkers van de school. Zo is er Keep it clean (KIC), een project waarbinnen studenten én medewerkers van het Friesland College op verschillende manieren worden uitgenodigd het schoolgebouw en de omgeving schoon en netjes te houden. Ze bedachten onder andere de Experience game, waarin studenten én externen als mystery guest optreden om te kijken hoe zaken als parkeren, doorverwijzen bij de balie en de bewegwijzering binnen de school beter kunnen.

Ook is er ruimte voor studenten met een eigen idee. Zo heeft Celina, geïnspireerd door de Human Library, het project Untold stories bedacht, waarbij studenten die in hun leven iets moeilijks hebben meegemaakt daar in een veilige setting over vertellen aan anderen. Je mag komen om je verhaal te vertellen, maar ook om alleen te luisteren. Zo kunnen studenten elkaar steunen, door te luisteren maar ook door elkaars verhalen te delen en te ervaren dat ze niet de enige zijn. Tijdens een eerste indrukwekkende sessie valt vooral de kracht van de vertellers op, helaas blijft het aantal luisteraars nog wat achter. Maar de eerste stap is gezet, nu is het aan de projectleidster en haar medewerkers om te evalueren, aan te passen en door te gaan. Pier biecht achteraf op dat hij een paar keer om het hoekje heeft gekeken. “Je moet het ook loslaten hè? Ik kan van tevoren alles met ze doorspreken, af en toe een kritische vraag stellen of een tip geven, maar uiteindelijk moeten zij het doen. En ik moet weleens op mijn handen zitten, want ik zou dingen soms anders aanpakken, maar vaak komt het op hun manier ook goed. En zo niet, dan leren we daar weer van.”

Hoe kun je democratische waarden beter leren dan door al binnen de school mee te praten? Pier loopt daarbij voorop. Hij neemt bijvoorbeeld naar elke vergadering een aantal studenten mee. Grinnikend: “In het begin was dat even wennen voor sommige collega’s.” Maar LIS wordt inmiddels steeds beter gevonden als het gaat om vraagstukken die studenten raken, zoals het privacyvraagstuk en beleid rondom rookvrije schoolterreinen. “Collega’s lopen vaker al in een vroeg stadium bij ons binnen, zodat studenten vanaf het begin kunnen meedenken. Daar komen soms verrassende dingen uit.” Om mee te kunnen praten heeft een student wat Pier betreft niet meer nodig dan een stem. “Wij zijn gewend beslissingen te nemen op basis van onze ervaring. Ook al doen we dan misschien vaak wel het juiste, het is dan niet hún besluit. Studenten zijn niet meegenomen in het denkproces. Dat is geen onwil, vaak staat men er gewoon niet bij stil dat het kán.” Pier zou het liefst zien dat studenten ooit onderdeel zijn van de opleidingsteams en actief meedenken over de vormgeving van hun opleiding. Daarin zou de link tussen hun beroep en vakken als taal, rekenen en burgerschap ook een onderwerp moeten zijn. “Om succesvol te worden heb je meer nodig dan alleen beroepsvaardigheden. Burgerschap zou, nog veel meer dan nu, een rode draad moeten zijn door de hele opleiding heen. We zien dingen nu nog te vaak gescheiden van elkaar.”

Waar hij het meest trots op is? “Dat we gaandeweg in het proces telkens weer in staat zijn om te groeien. Ik begeleid LIS en de CSR nu sinds een jaar en ondanks de valkuilen waar we regelmatig in vallen met zijn allen gaan we steeds weer het leerproces aan.” Lachend: “Misschien ben ik nog het meest trots dat ik daar zelf ook nog toe in staat ben. Stefan, waar ben jij het meest trots op?” Stefan: “De invloed die wij kunnen hebben op alles binnen het Friesland College. De student wordt gehoord.” Pier, met een kleine nuance: “De student wordt steeds beter gehoord. Steeds meer mensen erkennen dat onderwijs zonder studenten eigenlijk niet mogelijk is. Meekijken, meeluisteren, meebeslissen, meedenken, dat is het belangrijkst.” En dat gaat verder dan projecten bedenken en aanschuiven bij vergaderingen. Momenteel legt de CSR de laatste hand aan het keuzedeel medezeggenschap, dat hopelijk vanaf september landelijk aangeboden kan worden. Ik vraag Pier hoe het daarmee staat: “Dan moet je Stefan interviewen, ik sta daar meer op de zijlijn. Stefan, vertel?”

Naam Pier Mulder
Organisatie Friesland College
Functie Senior beleidsmedewerker bij Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS)
E-mailadres p.mulder@fcroc.nl