Projectomschrijving

In de schijnwerpers

Nadine Drost is vanaf september 2016 projectleider van de vreedzame school bij het Welzijn College van ROC Midden Nederland. Er zijn al ruim 600 vreedzame scholen in Nederland, vooral basisscholen. Met dit project is Nadine bezig de eerste vreedzame mbo school te realiseren. Nadine heeft zich de afgelopen jaren tijdens haar werk en voor haar studie (Master pedagogiek) grondig verdiept in de democratische burgerschapsmethode ‘vreedzame school’. Ze heeft ervaren wat deze democratische burgerschapsmethode precies inhoudt en wat er nodig is om deze methode in te voeren op haar eigen college.
De vreedzame school is een democratische burgerschapsmethode waarin aandacht is voor democratische vaardigheden van jongeren.

In de Vreedzame school staan de volgende vragen centraal:

  • hoe leven we samen met elkaar?
  • hoe hoor je bij elkaar, ondanks de verschillen die er zijn?
  • wat gebeurt er als er een conflict ontstaat en hoe los je conflicten op?

Of in de woorden van Micha de Winter die een presentatie gaf op de inspiratiebijeenkomst van Stichting Vreedzame School op 16 januari 2017: ‘Hoe zorg je ervoor dat jij mag zijn wie je wilt zijn, maar dat je de ander ook dat recht geeft?’

Vreedzame school zet in op democratische vaardigheden van jongeren, dit gaat bijvoorbeeld om verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, leren mee te doen, initiatieven te nemen, samen te werken en constructief conflicten op te lossen. Als we willen dat onze studenten deze vaardigheden aanleren, dan begint het goede voorbeeld bij onszelf (de docenten en de schoolleiding). Het gaat daarbij om het uitdragen van de belangrijkste waarden van de school: ‘hoe doen wij het in onze eigen school en waartoe voeden wij op?’

Deze methode vraagt van studenten, docenten én schoolleiding om een ander toe te laten om ‘een kijkje in jouw keuken te laten nemen’. Dit betekent dat je samen met collega’s bespreekt wat je doet in de les om studenten democratische vaardigheden aan te leren en conflicten/gedrag bespreekbaar te maken. Dat is best lastig, want het is niet altijd makkelijk om onze kwetsbaarheden met elkaar te delen, terwijl we juist zoveel van elkaars recepten kunnen leren.

Meer informatie over de Vreedzame school

Naam Nadine Drost
Organisatie ROC Midden Nederland
Functie Projectleider vreedzame school
E-mailadres  n.drost@rocmn.nl