Projectomschrijving

In de schijnwerpers

“Verbind de wereld van buiten met die van binnen”

Laura Polder, docent burgerschap op het ROC van Amsterdam, College West en sociaal ondernemer, mag zich sinds november 2016 een jaar lang ‘Leraar van Amsterdam’ noemen. Als docent en sociaal ondernemer probeert Laura zoveel mogelijk “de wereld van buiten met die van binnen te verbinden en andersom”. Het College West heeft burgerschap hoog in het vaandel.

Een mooi voorbeeld van een burgerschapsactiviteit op College West is de samenwerking met de Anne Frank Stichting. Collega’s van de stichting geven eerst een gastles in de klas over de werking en gevolgen van racisme, discriminatie en vooroordelen.  Na deze les krijgen de studenten een rondleiding in het Anne Frank Museum om daar af te sluiten met een oefening omtrent inzichten rondom uitsluiting. De stichting sluit erg aan bij de leefwereld van de jongeren door het verhaal van Anne naar het heden te brengen. Wie zijn de Anne’s van nu en wat betekent dit voor ons allen?

Ook hebben Laura’s studenten tijdens de Week van de Rechten van de Mens i.s.m. Amnesty International een schrijfmarathon georganiseerd. Daaruit volgend ontstond het idee om diverse activiteiten voor de minderjarige statushouders in Amsterdam te organiseren en uit solidariteit mee te lopen met de Nacht van de Vluchteling, 17 juni aanstaande.

Door de grote culturele diversiteit in de stad is er binnen het College West ook een reeks over “leer de ander kennen”. Een vak waar de studenten meer leren over diverse religies en gebedshuizen bezoeken. Ooit is dit gestart met onze buren de Liberale Joods Synagoge en door succes is dit uitgebreid met bezoek aan Boeddhistische tempel, Schuilkerk en Moskee.

Burgerschap is voor Laura een dynamisch proces. Met een constant veranderende samenleving is er ook ruimte nodig op de scholen en binnen vakken voor aanpassingen en of andere thema’s. Binnen College West is er gelukkig die ruimte en hoopt Laura dat alle scholen de ruimte pakken om burgerschap zo passend en duurzaam mogelijk in te zetten.

 

Naam Laura Polder
Organisatie ROC van Amsterdam
Functie docent Burgerschap; sociaal ondernemer
E-mailadres  l.polder@rocva.nl