Projectomschrijving

In de schijnwerpers

Jeltje Kok – beleidsadviseur en coördinator sociale veiligheid van het Alfa-College – is mede-initiatiefnemer en een van de organisatoren van de ‘Diversity Day’, bij het Alfa-College. Diversity Day is een project waarmee het Alfa-College diversiteit viert. ‘Niet moraliseren maar vieren’ zegt Jeltje. ‘Geen mens is gelijk, we zijn allemaal anders: kleur, achtergrond, religie en seksuele oriëntatie’. De uitslag van de tweejaarlijkse landelijke monitor Sociale Veiligheid mbo laat helaas zien, dat deze waardering voor diversiteit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. En, dat landelijke beeld wordt ook herkend in Groningen. ‘Maar’, zegt Jeltje  ‘Laten we die verscheidenheid niet problematiseren, maar juist vieren. Verschil mag er zijn. Want iedereen hoort erbij, en iedereen is ook welkom op het Alfa-College, onze school wil laten zien dat verschillen er mogen zijn, en dat het belangrijk is dat we elkaar respecteren en accepteren’.

Vanuit die gedachte heeft het Alfa-College gekozen voor een Diversity Day met extra aandacht voor diversiteit, de regenboog is het symbool voor diversiteit. Elke locatie van het Alfa-College werkte dit thema op eigen manier uit. Jeltje geeft een korte impressie van activiteiten op de locatie Techniek:
Om half negen ‘s ochtends ontging het studenten en medewerkers niet dat er iets speciaals stond te gebeuren. Bij de ingangen stonden Beach vlaggen in de kleuren van de regenboog. In de personeelskamer kregen alle medewerkers het aanbod om voor die dag een regenboogstropdas, -sjaaltje, -oorbellen, -button of -pruik te dragen. Voor studenten werden de activiteiten als volgt aangekondigd: ‘De regenboog staat voor verzoening tussen mensen. Mensen groot of klein, zwart of wit, arm of rijk enz. Denk bij verzoening aan de positieve kracht die een zoen kan bewerkstelligen. In elke cultuur en godsdienst wordt de regenboog gebruikt om de positieve kant van de verschillen uit te drukken’. Nadrukkelijk vierden we Diversity Day niet alleen onder de vlag van de LHBTI-groep, maar  onder de noemer van de brede diversiteit tussen alle studenten en medewerkers van de school.
De lessen gingen deze dag gewoon door en voor de klas stond een docent met een regenboogstropdas. Dat alleen al was geweldig. Dit gebaar riep vragen op bij studenten en dat was juist de bedoeling. In de pauze werden studenten door medestudenten getrakteerd op Hollandse regenboog cake en Syrische en Afghaanse hapjes. Docenten konden met behulp van een lesbrief aandacht besteden aan artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de mens, tevens de basis van onze democratische rechtstaat. Door de hele school  hingen ook posters met een verwijzing naar dit artikel: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren”.
Een van de pauze-activiteiten was: ‘Heel Holland bakt DIVERS’. Bij dit uitgifte-punt konden studenten diverse lekkernijen krijgen: Hollandse hartjes, Engelse drop, Haagse hopjes, Turks fruit enz. Een koekje van andermans deeg! Een Afghaanse chef-kok (student) zorgde met medestudenten van de inburgeringsgroep voor een heerlijke lunch. Ook was er een kraampje waarbij men zich kon laten fotograferen met iemand die van hem/haar verschilde maar waarmee je desondanks zeer goed door één deur kon. Deze deur (of eigenlijk het deurkozijn) is ook gemaakt en geschilderd door studenten en docenten van de bouw- en entree opleiding, natuurlijk in… regenboogkleuren.

Met deze activiteiten is in het Alfa-College aandacht besteed aan diversiteit. Studenten met een LHBTI-achtergrond voelden zich (h)erkend. Diversity-Day wordt een jaarlijks terugkerend evenement bij het Alfa-College.

Naam Jeltje Kok
Organisatie Alfa-college
Functie beleidsadviseur en coördinator sociale veiligheid
E-mailadres  j.kok-kromkamp@alfa-college.nl