Projectomschrijving

In de schijnwerpers

Halil Ibrahim Karaaslan is docent loopbaan en burgerschap op het Lentiz LIFE College in Schiedam.

Halil geeft iedere dag les aan jongeren van de opleiding NEW LIFE niveau 2. Naast het lesgeven mengt hij zich de afgelopen jaren steeds actiever in het maatschappelijk debat over inclusie binnen het onderwijs en het bespreekbaar maken van lastige thema’s in de klas. Halil verzorgt ook workshops voor collega docenten over deze thema’s. Daarmee probeert hij hen handvatten aan te reiken waarmee zij het gesprek in de klas kunnen faciliteren om het maximale uit hun lessen te halen.

Bij het bespreken van lastige thema’s gaat het volgens Halil vooral om de basishouding van de docent. Een houding waarmee je studenten in staat stelt zichzelf bloot te geven in de klas, zodat hun denkbeelden over en visies op de samenleving naar boven komen, want alleen dan heb je een burgerschapsles die verschillen zichtbaar maakt. Waar niet iedereen de nadruk wil leggen op de verschillen, vindt Halil juist het zichtbaar maken van de verschillen en die leren tolereren de sleutel tot goed burgerschap. Daarvoor is een veilig klimaat in de klas noodzakelijk. Halil noemt dit zelf WAARDENloos onderwijs. WAARDENloos onderwijs gaat over de eerdergenoemde basishouding van de docent voor de klas. Het concept is student-georiënteerd in plaats van docent-georiënteerd. In de praktijk betekent dat dat je als docent in de klas vooral gedragsregels en fatsoensnormen hanteert die zijn opgesteld in samenspraak met de klas, maar dat de waarden die een ieder daaraan hecht vrij zijn en ook geuit mogen worden. Kortom, geen mening is te gek, zolang deze past binnen de normen gesteld door de klas. Zodoende worden denkbeelden zichtbaar en kun je als docent het gesprek verder voeren over deze denkbeelden.

Halil bespreekt het thema inclusie ook vaak in de klas. Hij illustreert de kern van zijn punt met drie vragen:

  1. Wie voelt zich Nederlander?
  2. Wie voelt zich Turk/ Marokkaan/ Surinamer/ etc.?
  3. Wie voelt zich Rotterdammer?

De antwoorden hierop zijn vaak een mooi beginpunt voor een discussie. Jongeren met een migratieachtergrond steken vaak hun vinger op in de volgorde niet, wel, wel. Welk gevoel krijgen jongeren wel van de stad dat ze niet van het land krijgen? Dat zijn interessante vragen om te bespreken. Jongeren geven aan dat ze termen cultureel beladen vinden en dat zij zichzelf niet identificeren met de Nederlandse cultuur, maar wel met andere culturen. Op het moment dat je de term Nederlander echter introduceert als juridische term, namelijk het zijn van een burger met dezelfde rechten en plichten als ieder ander die zich in Nederland bevindt, herkennen velen zich er wel in. Het is dus van cruciaal belang om met jongeren niet enkel het gesprek aan te gaan, maar ook hen duidelijk te maken wat termen inhouden en welke rechten en plichten daarbij horen.

Dergelijke situaties vertalen naar collega docenten en samen zoeken naar een praktische oplossing, dat doet Halil graag. In zijn school, via zijn workshops maar ook in zijn columns hoopt hij zijn ervaringen nog vele jaren te kunnen delen.

Halil is ook actief als zzp-er vanuit zijn eigen onderneming Kennis Industrie.

Naam Halil Ibrahim Karaaslan
Organisatie Lentiz LIFE College
Functie docent loopbaan en burgerschap
E-mailadres  hi.karaaslan@outlook.com