Projectomschrijving

In de schijnwerpers

Georgia is beleidsmedewerker van ROC De Leijgraaf in Oss.

“Burgerschap leer je niet uit een boekje, het is iets wat je moet laten zien,” aldus Georgia. Elk kwartaal organiseert ROC De Leijgraaf een studiemiddag voor al haar docenten. In november is het thema burgerschap. Doel is docenten handvatten geven om zelf aan de slag te gaan met de vier dimensies van burgerschap. Omdat De Leijgraaf UNESCO-school is, wordt daarnaast aandacht besteed aan de thema’s van Unesco, te weten vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid. De middag wordt voorbereid door een groep collega’s, waaronder Georgia Vasilaras. Met een zeer afwisselend programma dagen zij docenten uit om zich te laten verrassen door wat je allemaal kunt doen rondom burgerschap. Alles wat op de studiemiddag voorbij komt, kunnen docenten meenemen naar hun lespraktijk.

Docenten kunnen kiezen uit een breed palet aan activiteiten, van workshops en lezingen tot koken en theater. Het is de bedoeling om hen op verschillende manieren te prikkelen, zoals zij dat ook met studenten kunnen doen. De Leijgraaf is een ROC, dus zoekt Georgia het dichtbij. Veel activiteiten worden verzorgd door organisaties uit de regio, zoals lokale afdelingen van Amnesty en het COC, de woningbouwstichting, het museum, de plaatselijke schuldhulpverlening en Agrifood Capital, een aanjager van samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs uit de regio. Bovendien zijn ROC’s waar De Leijgraaf mee samenwerkt gevraagd om iets te presenteren waar zij trots op zijn. Zo geven collega’s van andere scholen workshops over debatteren, internationale projecten en duurzaamheid. Tot slot zijn verschillende landelijke organisaties aanwezig. Loesje geeft een schrijfworkshop en er is terugspeeltheater van Theatergroep Playback, maar ook practor burgerschap Chris Holman geeft een lezing en Alet van Leeuwen komt een instrument introduceren waarmee teams in gesprek kunnen over burgerschap. De studiemiddag wordt geopend door een wethouder van de gemeente Oss.

Burgerschap wordt binnen De Leijgraaf op verschillende manieren vormgegeven. Sommige opleidingen hebben een aparte leerlijn burgerschap, maar er zijn ook opleidingen die de aansluiting met de beroepscontext of loopbaanbegeleiding zoeken. Waar opleidingen veel vrijheid krijgen, is de wens dat men niet teveel in de boeken blijft zitten. Georgia: “Boeken zijn er zat, wij zijn vooral op zoek naar het doen. Dat motiveert studenten ook veel meer. Zo hebben studenten ooit levensverhalen opgetekend van bejaarden in het plaatselijke verzorgingshuis. Dat is iets wat zij voor altijd meenemen.”

De Leijgraaf organiseert vier keer per jaar een studiemiddag voor alle docenten. Het managementteam bepaalt wat het thema wordt, op basis van de actualiteit of een wens vanuit de werkvloer, en alle docenten worden geacht aanwezig te zijn. De laatste twee lesuren vervallen zodat iedereen ook kan.

Naam Georgia Vasilaras
Organisatie ROC De Leijgraaf
Functie Beleidsmedewerker
E-mailadres  georgia.vasilaras@leijgraaf.nl