Projectomschrijving

In de schijnwerpers

Aran is sectorcontactpersoon burgerschap voor zorg en welzijn op ROC Nijmegen. Hij is ook leercoach en docent pedagogisch werk.

“Meneer, kan ik me nog aanmelden voor de workshop ontwikkelingspsychologie?” Als we door de gang lopen trekken meerdere studenten hem even aan zijn mouw: wanneer kan ik een presentatie geven, ben ik op de goede weg, ik ben het niet eens met mijn beoordeling… Aran – jong, denim blouse, spijkerbroek en sneakers – kent hun namen, staat hen te woord en vertelt ondertussen enthousiast verder over het pionierswerk dat hij en zijn collega’s hier verrichten. Sinds dit schooljaar is de opleiding afgestapt van traditionele klassikale lessen, studenten bepalen nu zelf hoe zij hun dag invullen.

Dit past naadloos in de visie die Aran heeft op burgerschap, waarin de eigen verantwoordelijkheid van de student een belangrijke plaats heeft. In zijn visie “werken docent én student samen aan het creëren van een veilige leeromgeving waar iedereen zichzelf kan zijn, waar moeilijke thema’s bespreekbaar gemaakt kunnen worden en waar het leren aansluit bij de belevingswereld van de student.” Idealiter worden studenten hierbij begeleid door enthousiaste docenten die ‘out of the box’ durven te denken. Hij ziet ook graag dat het onderwijs een keuze-element bevat, waardoor de student op basis van interesse en talent zijn activiteiten zelf vormgeeft. Dit vereist een afwisselend onderwijsaanbod, waarbij differentiatie, actualiteit en activerende didactiek een hoofdrol hebben.

In de praktijk werken studenten via een online logboek waarin hun kwalificatiedossier is uitgeschreven in doelen voor de lange en de korte termijn. Vervolgens kunnen zij per doel kiezen uit verschillende opdrachten. Als ze de opdracht(en) hebben uitgevoerd laten zij hun docent zien waarom zij van mening zijn dat zij hun gekozen doel hebben bereikt, waarna de docent het aftekent in hun logboek. Burgerschap gaat ook in dit systeem meedraaien, waardoor studenten zelf bepalen wanneer ze met welke dimensie aan de slag gaan, welke lesdoelen ze willen bereiken en welke opdrachten ze daarvoor willen doen. Die opdrachten variëren van een bezoek aan bijvoorbeeld de Tweede Kamer tot het in kaart brengen van je eigen socialisatieproces als inwoner van Nederland. Bij die laatste opdracht kunnen studenten kiezen uit verschillende Hoe’tjes: een vlog maken, zelf een presentatie voor minimaal 5 mensen organiseren, of met minimaal 3 andere studenten iets anders bedenken.

Burgerschap is hier niet alleen de taak van de docent burgerschap, alle docenten spelen een rol in het creëren van die veilige leeromgeving waarin alles bespreekbaar is. Zo beginnen de aanwezige docenten van de opleiding iedere dag samen (zonder studenten). Ze bespreken kort wat gisteren goed ging, wat ze vandaag (anders) willen gaan doen en hoe ze erbij zitten. Vervolgens waaieren de docenten uit over de lokalen in de gang en begint de dag van studenten vrijwel hetzelfde: zij vertellen klassikaal hoe ze zich vandaag voelen, wat ze willen bereiken en hoe ze dat willen doen. Daarna wordt er kort aandacht besteed aan de actualiteit, wat speelt er in de wereld? Pas dan gaan de studenten aan de slag met hun eigen planning. Ze werken aan opdrachten uit hun logboek, volgen AVO-vakken en/of workshops van docenten. Bovengenoemde workshop ontwikkelingspsychologie bijvoorbeeld, of een workshop burgerschap.

Dus niet alleen alle docenten zijn bij het proces betrokken, ook van studenten wordt een actieve houding verwacht. Door zelfstandig te werken worden ze uitgedaagd om zelf keuzes te maken en die te beargumenteren. Ze zitten met verschillende klassen door elkaar en worden gestimuleerd elkaar actief op te zoeken, bijvoorbeeld om presentaties en workshops te organiseren. “Zo nodigen student en docent elkaar uit om kritisch te kijken naar de snel veranderende wereld om zich heen, waarbij besef van standplaatsgebondenheid en wederzijds respect centraal staan,” aldus Aran. “We zijn net begonnen, dus we kunnen nog niet zeggen hoe deze manier van werken op de lange termijn bevalt, maar de eerste ervaringen zijn positief!”

Naam Aran Jeurissen
Organisatie ROC Nijmegen
Functie Sectorcontactpersoon burgerschap en docent
E-mailadres a.jeurissen@roc-nijmegen.nl