Met gerichte afspraken zetten de scholen in het mbo de komende 4 jaar extra de schouders onder burgerschapsonderwijs. Donderdag 14 september ondertekenden minister Bussemaker van ministerie van OCW en Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, de vereniging van mbo-scholen, daarvoor op het ROC Mondriaan de burgerschapsagenda mbo. De agenda is een initiatief van het ministerie en de scholen zelf, en heeft als doel het burgerschapsonderwijs in het mbo naar een hoger plan te brengen.

De scholen en het ministerie kwamen tot het opstellen van de agenda onder meer door de steeds terugkerende maatschappelijke discussies rond moeilijk bespreekbare thema’s. In het mbo maakt burgerschap deel uit van de drievoudige kwalificatie; de scholen leiden jongeren op voor een beroep, voor een vervolgopleiding en voor succesvol kunnen deelnemen aan onze samenleving. Met de agenda laten de scholen en het ministerie zien dat opleiden voor goed burgerschap voortdurend in beweging is en steeds vraagt om herijking.

De burgerschapsagenda heeft een looptijd van 4 jaar (2017-2021) en wordt tijdens deze periode zorgvuldig gemonitord. De afspraken in de agenda zijn ook niet vrijblijvend, hebben de scholen en het ministerie afgesproken. Ze vragen een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid. Betrokkenheid van docenten, lerarenopleidingen, schoolleiders, studenten, maatschappelijke –en culturele organisaties en lokale en regionale bestuurders is hierbij van essentieel belang.

Het ministerie van OCW en de MBO Raad bieden de scholen alle nodige hulp en ondersteuning bij de uitvoering van de agenda. Dat gebeurt onder andere door gericht onderzoek door practoren Burgerschap in het mbo. Ook wordt het Netwerk burgerschap mbo gefaciliteerd door het delen van kennis en ervaringen. De agenda voorziet in evaluaties tussentijds en aan het einde van de looptijd.