Het Netwerk burgerschap mbo biedt een tweedaags train de trainer traject Kritische Denkvaardigheden aan, met de mogelijkheid om een terugkomdag bij te wonen. De training wordt verzorgd door ervaren trainers van CINOP en Ecbo. Doel van de training is verdere inbedding van kritische denkvaardigheden in de school. U kunt zich nog aanmelden voor de eerste bijeenkomst op 30 januari in Zwolle.

De tweedaagse vindt plaats op 30 januari en 27 maart 2018 van 13.00-19.00 bij Doepark Nooterhof in Zwolle.
Voor dit traject kan elke mbo school één medewerker aanmelden die ‘de spin in het web’ binnen de school is, oftwel de (potentiële) aanjager van het thema kritische denkvaardigheden. De school bepaalt wie deze training volgt: een docent Burgerschap, een teamleider, een onderwijskundig medewerker of een medewerker van een eigen academie. Belangrijk is, dat de deelnemer kritische denkvaardigheden verder gaat implementeren in de school/het team/de sector/de locatie en dat hij/zij hiervoor ook in de gelegenheid wordt gesteld. Deelnemers zijn zich al bewust van het belang van kritische denkvaardigheden. Zij worden toegerust om hun collega’s mee te nemen, te overtuigen en te enthousiasmeren.

Kijk hier voor meer informatie en om u aan te melden.