Train de trainer: kritische denkvaardigheden

Met ingang van augustus 2016 zijn de eisen in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB aangescherpt. Dit betreft kritische denkvaardigheden. Deze aanscherping geldt voor alle mbo studenten die op of na augustus 2016 met de opleiding [...]