Naar aanleiding van het Onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs had de Tweede Kamer zorgen over wat het Nederlandse onderwijs doet aan burgerschap. De minister en staatssecretaris van OCW leggen in hun antwoorden onder andere uit hoe het mbo vormgeeft aan burgerschapsonderwijs: “In het mbo maakt burgerschapsonderwijs integraal onderdeel uit van de opleiding en daarmee is het onderdeel van elk kwalificatiedossier.”

De bewindslieden geven aan dat burgerschapsonderwijs in het mbo vaker dan in andere sectoren aandacht krijgt als een apart vak. Ook herhalen zij dat de MBO Raad samen met OCW inzetten op een gezamenlijke burgerschapsagenda voor de periode 2017-2021. Scholen krijgen op die manier ondersteuning om een extra kwaliteitsslag te maken en de wettelijke vereisten uit de kwalificatiestructuur te vertalen naar een passend onderwijsaanbod.

Meer informatie
Ministerie van OCW – Aanbieding beantwoording vragen over de Staat van het Onderwijs 2015-2016

Afbeelding van Flickr.com, CC-licentie, JvL