Vanaf maandag 14 mei is de mini-documentaire over Channel 6 Fake News te zien! Zowel online als op AT5 kun je zien hoe de jongerennieuwszender Channel 6 Fake News jongeren informeerde over de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen.

Stichting F6 en het Mediacollege Amsterdam organiseerde afgelopen maart 2018 het project Channel 6 Fake News. Mbo studenten deden via YouTube, Facebook en Instagram verslag van de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Ze spraken met (kandidaat) politici en kiesgerechtigden en deden verslag van verkiezingsdebatten. Op de verkiezingsdag zelf waren ze aanwezig bij stembureaus en de uitslagenavonden van politieke partijen om daar verslag te doen.
De jongeren brachten zowel echt nieuws, als fake news over de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum en onderzochten en becommentarieerden op C6FN beide vormen van nieuws.

AT5 zendt vanaf maandag 14 mei (om 18.40 en om 20.40) een mini-documentaire uit over opzet en uitvoering van C6FN.
Bekijk hier de trailer of kijk hieronder de hele documentaire.

Jongeren informeren zichzelf tegenwoordig vooral via social media. Hun focus op social media zorgt ervoor dat ze kwetsbaar zijn voor nepnieuws en eenzijdige berichtgeving. Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen waarschuwde minister van BZK Kajsa Ollongren over het negatieve effect hiervan op de democratie. Met het C6FN project is gehoor gegeven aan de oproep van de minister om hierover bij jongeren meer bewustzijn te creëren. Mede daarom bezocht minister Ollongren op 14 maart de redactie van C6FN.

C6FN is een initiatief van Stichting F6 en Mediacollege Amsterdam. Met opzet van een door jongeren georganiseerde en bemande online nieuwszender willen Stichting F6 en Mediacollege Amsterdam jongeren meer bij de (lokale) politiek en verkiezingen betrekken. C6FN is tot stand gekomen met medewerking van verschillende partijen, waaronder de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en AT5. De NVJ heeft bij voorbereiding van de nieuwszender studenten geleerd hoe je een redactie opbouwt en redactieformule opstelt. Via bezoek aan AT5 konden de studenten zien hoe een echte politieke nieuwsredactie functioneert. Ook heeft de bekende YouTube-vlogger Ismail Ilgun een training over vloggen gegeven.
Met het C6FN project opgedane ervaringen voor het vak Burgerschap worden o.a. verspreid via mbo mediawijs en het Netwerk burgerschap mbo.

Relevante links

Mbomediawijs