Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (www.kis.nl) heeft inzichtelijk gemaakt hoe je de weerbaarheid van jongeren met een migratieachtergrond kunt vergroten. Zij wil dit overzichtelijk en toegankelijk maken aan professionals binnen de (jeugd)zorg & welzijnssector en het onderwijsveld. Hiervoor worden leden voor de een focusgroep “Weerbaarheid jongeren met een migratieachtergrond gezocht’. Wilt u meehelpen aan het implementeren van de kennis over ‘wat werkt’ om jongeren met een migratieachtergrond te empoweren en hen te beschermen tegen de nadelige gevolgen van discriminatie? Meld u dan nu aan voor de eerste sessie op:

Woensdag 4 april van 14.30 – 16.30 uur

Achtergrondinformatie project
Discriminatie heeft zowel op de korte- als lange termijn nadelige gevolgen voor de mensen die het treft. Ervaren dat je wordt gediscrimineerd, levert op de korte termijn bij veel mensen stress en spanningen op. Op de lange termijn kan discriminatie zorgen voor een verminderde psychische en fysieke gezondheid, zo blijkt uit diverse wetenschappelijke studies. Om spanningen en stress te verminderen door discriminatie kunnen verschillende strategieën ontwikkeld worden: bijvoorbeeld je sterker identificeren met de etnische, culturele of religieuze groep waar toe je behoort en die gediscrimineerd wordt. Maar ook door empowerment: wat onder meer inhoudt dat het zelfvertrouwen vergroot wordt en steun wordt gezocht bij mensen in dezelfde minderheidspositie. Om de empowerment van jongeren mogelijk te maken en hen te beschermen tegen de nadelige gevolgen van discriminatie is er al zeker kennis beschikbaar maar deze is nog erg versnipperd. Wat nodig is: het bundelen van de bestaande kennis en deze toegankelijk en geschikt maken voor professionals zodat zij hier in de praktijk echt mee aan de slag kunnen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de aanbieders van deze trainingen.

Aanmelden voor de focusgroep kan bij Siham El Moussaoui, door haar te mailen op S.ElMoussaoui@movisie.nl.