Friesland College – Keep it clean (KIC)

Beschrijving

Iedereen kent het beeld: sigarettenpeuken naast de ingang, etensresten en lege verpakkingen op de grond in de kantine.. Het lijkt soms alsof studenten zich er niet aan storen. De studenten van Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) bewijzen met hun project Keep It Clean (KIC) dat die aanname niet klopt. Binnen dit project zijn zij actief bezig met het bewerkstelligen van gedragsverandering bij studenten én medewerkers (“Want die staan ook naast de ingang te roken hoor!”) met betrekking tot vervuiling van de school. KIC maakt daarom plannen rondom afval verzamelen, denkt mee over het rookbeleid (vanaf 2020 moeten alle schoolpleinen rookvrij zijn) en parkeren, maar heeft ook de Experience game bedacht waarbij een ‘mystery guest’ de school bezoekt en met nieuwe ogen bekijkt. Het idee is dat alle studenten en medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun schoolgebouw.

Niet over, maar mét studenten praten over schoolbeleid en –regels en hen zo zelf verantwoordelijk maken voor hun schoolgebouw, dat is het doel van KIC. Ondertussen zijn de studenten ook bezig met medezeggenschap en leren ze over besluitvorming binnen de school.

Kenmerken:

Burgerschapsdimensie: Economische dimensie, Politiek-juridische dimensie, Sociaal-maatschappelijke dimensie, Vitaal burgerschap
Type: Project
Aanbieders: mbo-school
Tijdsduur: Meerdere lesuren
Niveau: Entree, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4
Kosten: Gratis
Begeleiding: Begeleid

Verschijningsdatum

12 april 2017