Anne Frank Stichting en Stichting School en Veiligheid – Complotten, hoe ga je daar in de klas mee om?

Beschrijving

Soms kan een uiting of opvatting van een student de les helemaal op zijn kop zetten. Hij of zij komt dan, verwacht of onverwacht, uit de hoek met een verhaal of idee dat haaks staat op jouw wereldbeeld en de feiten die je voor waar aanneemt. “Eén grote samenzwering…” Complotten, hoe ga je daar als docent in de klas mee om? Wat moet je (niet) doen, wat zeg je terug? De Anne Frank Stichting en Stichting School en Veiligheid hebben een brochure annex toolkit ontwikkeld met daarin praktische tips en suggesties voor docenten in vo en mbo die met deze materie te maken krijgen.

 

Kenmerken:

Burgerschapsdimensie: Sociaal-maatschappelijke dimensie
Type: Instrument
Aanbieders: Museum+educatie, non-profit organisatie
Tijdsduur:
Niveau: Docenten
Kosten: Gratis
Begeleiding:

Verschijningsdatum

3 april 2018