Studiedag Platform Veiligheid
KNVB Campus

Thema: “Respect en fatsoen, het lijkt zo eenvoudig”

Locatie: KNVB Campus, Woudenbergseweg 56, 3707 HX Zeist

We zijn verheugd u weer een afwisselend en boeiend programma aan te kunnen bieden in de vorm van sprekers en workshops. Ook kennisdeling is daarbij van belang. We houden de studiedag in het KNVB Sportcentrum in Zeist, een inspirerende omgeving die past bij ons thema van die dag: “Respect en fatsoen”.

Tijdens de dag willen we posters en slogans ophangen die op de diverse scholen worden gebruikt om het thema veiligheid aan de orde te stellen. Graag vragen we u dergelijke posters mee te nemen naar Zeist.

Naast de leden van het Platform Veiligheid en de aan het Platform verbonden instanties als Politie, Justitie, Overheid en Gemeentes, nodigen we ook graag andere belangstellenden uit die werkzaam zijn in het onderwijs op het snijvlak van Burgerschap, Gezonde School, Fysieke Veiligheid en Welzijn voor docent en student.

Deelname aan de studiedag is gratis en voor vervoer vanaf het station Driebergen-Zeist wordt gezorgd. U kunt zich tot 19 maart 2018 aanmelden via onderstaande link:

Klik op: Platformdag Veiligheid 22-03-2018

 

Programma

9.30      Inloop met koffie en thee

10.00    Opening met Otto Jelsma (voorzitter Platform veiligheid) en Ton Heerts (MBO Raad)

10.30     Sjaak Khonraad (lector integrale veiligheid Avans Hogeschool)

11.30     Koffiepauze

11.45     Ira Helsloot (hoogleraar Besturen van Veiligheid Radboud Universiteit)

12.15     Netwerklunch

13.00   Forum discussie met Sjaak Khonraad, Ira Helsloot en Jelle van Buuren

13.30    Workshops ronde 1

15.00    Workshops ronde 2

16.15     Plenaire afsluiting en napraten, o.a. met afscheid van Henk Meendering, Alice van der Mark, Ben Brinkman en Jos van Kollenburg

17.00    Start busvervoer naar station Driebergen-Zeist