Miniconferentie kritisch denken met kunst
Museum Boijmans Van Beuningen
Rotterdam,

 

Wat hebben kritische denkvaardigheden en kunst met elkaar te maken? Binnen het mbo is kritisch denken – omschreven als ‘de houding om te willen redeneren en het vermogen om dit goed te kunnen doen’ – sinds 2016 een belangrijk thema. Kunst biedt ruimte voor discussie en verschillen, het onbekende en het nieuwe. Met elkaar kijken naar kunst betekent gedachten erover delen, betekenissen uitwisselen, het beeld onderzoeken. Tijdens deze miniconferentie op 16 mei in Rotterdam bundelen we onze krachten met het museum, het Expertisecentrum kritische denkvaardigheden van ROC Midden Nederland en LKCA en kijken we hoe je in het mbo kunst kunt inzetten om kritische denkvaardigheden te onderwijzen, met daarbij bijzondere aandacht voor cultuureducatie en museum als leeromgeving.

Kijk voor meer informatie op de website van Museum Boijmans Van Beuningen.