About moniquedejong

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far moniquedejong has created 20 blog entries.

Mbo-inspiratiebijeenkomst: een wereld vol mogelijkheden

Het LKCA en CJP organiseren op 7 december 2017 een inspiratiemiddag voor professionals in het mbo en de cultuursector. Tijdens deze middag staat de presentatie van de publicatie Een wereld vol mogelijkheden, cultuureducatie in het mbo centraal. Ook de onderzoeksresultaten over cultuureducatie in het mbo en het gebruik van de MBO Card worden gepresenteerd. Er wordt [...]

16 november 2017|Categorieën: Nieuws|

Een goed gesprek over burgerschap in MBO City

Op 23 november voert het Netwerk op MBO City ‘Een goed gesprek over burgerschap’ Wat houdt dit in? ‘Een goed gesprek’ is een tool, ontwikkeld voor en door docenten binnen het Netwerk. Dit helpt docenten en andere onderwijsprofessionals onderling het gesprek aan te gaan over burgerschap. Een visie op burgerschap is natuurlijk mooi, maar [...]

16 november 2017|Categorieën: Nieuws|

Goed gesprek over burgerschap tijdens de landelijke studiedag

Hoe vertaal je een visie op burgerschap naar concrete activiteiten? Het Netwerk burgerschap mbo presenteerde op haar jaarlijkse studiedag het instrument ‘Een goed gesprek over burgerschap’. Volgens Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, draait burgerschap om het verbinden van alles wat in een samenleving plaatsvindt . ‘Zo maak je studenten weerbaar voor de toekomst.’ Op [...]

14 november 2017|Categorieën: Nieuws|

Een middag politiek voor mbo-studenten: Jong Gelderland kiest

Wat doet die provincie nu eigenlijk? En Statenleden? En wie is nu de Commissaris van de Koning? Een groot deel van de Gelderse jongeren heeft geen idee. Om dat te veranderen, lanceert de provincie op 28 september het project Jong Gelderland kiest! In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en de provinciale statenverkiezingen wil de [...]

28 september 2017|Categorieën: Nieuws|

Ondertekening burgerschapsagenda OCW en MBO Raad

Met gerichte afspraken zetten de scholen in het mbo de komende 4 jaar extra de schouders onder burgerschapsonderwijs. Donderdag 14 september ondertekenden minister Bussemaker van ministerie van OCW en Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, de vereniging van mbo-scholen, daarvoor op het ROC Mondriaan de burgerschapsagenda mbo. De agenda is een initiatief van het ministerie [...]

15 september 2017|Categorieën: Nieuws|

Uitnodiging: ondertekening burgerschapsagenda mbo

Het ministerie van OCW en de MBO Raad nodigen u uit om aanwezig te zijn bij de ondertekening van de burgerschapsagenda mbo. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking het Netwerk burgerschap mbo en ROC Mondriaan. Versterking Burgerschapsonderwijs Het mbo bereidt studenten voor op volwaardige deelname aan de maatschappij. Goed burgerschapsonderwijs is daarvoor nodig. Hiermee [...]

28 augustus 2017|Categorieën: Nieuws|

Vacature Projectleider Netwerk burgerschap mbo

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle 66 scholen in de mbo-sector, die bekostigd onderwijs aanbieden, aangesloten. De MBO Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze [...]

28 augustus 2017|Categorieën: Nieuws|

Train de trainer: kritische denkvaardigheden

Met ingang van augustus 2016 zijn de eisen in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB aangescherpt. Dit betreft kritische denkvaardigheden. Deze aanscherping geldt voor alle mbo studenten die op of na augustus 2016 met de opleiding zijn gestart. De MBO Raad heeft CINOP/ecbo opdracht gegeven een Handreiking kritische denkvaardigheden samen te stellen, waarmee scholen handvatten krijgen [...]

27 augustus 2017|Categorieën: Nieuws|

Minister beantwoordt vragen over burgerschap en stageplekken

Naar aanleiding van het Onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs had de Tweede Kamer zorgen over wat het Nederlandse onderwijs doet aan burgerschap. De minister en staatssecretaris van OCW leggen in hun antwoorden onder andere uit hoe het mbo vormgeeft aan burgerschapsonderwijs: “In het mbo maakt burgerschapsonderwijs integraal onderdeel uit van de opleiding [...]

14 juni 2017|Categorieën: Nieuws|

De V-100 Verantwoordingsdag Tweede Kamer: (bijna) directe democratie

Op maandag 22 mei vond voor het eerst de ‘verantwoordingsdag’ plaats. De jaarverslagen van vijf ministeries (onder meer van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) werden door 100 ‘gewone burgers’ gecontroleerd. Gewone burgers met een specifieke expertise en ervaring. Deze ‘verantwoordingsdag’ is vormgegeven vanuit de gedachte dat het parlement haar controlerende taak beter kan uitvoeren als men [...]

6 juni 2017|Categorieën: Nieuws|