Het ministerie van OCW en de MBO Raad nodigen u uit om aanwezig te zijn bij de ondertekening van de burgerschapsagenda mbo. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking het Netwerk burgerschap mbo en ROC Mondriaan.

Versterking Burgerschapsonderwijs
Het mbo bereidt studenten voor op volwaardige deelname aan de maatschappij. Goed burgerschapsonderwijs is daarvoor nodig. Hiermee maak je jongeren sterker, weerbaarder en beter toegerust op de toekomst. Burgerschapsonderwijs staat sterk in de belangstelling, dat blijkt onder meer uit de aandacht die politiek en overheid hieraan schenken.

De burgerschapsagenda heeft als doel om mbo-scholen de mogelijkheid te geven om optimaal aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de zeer diverse studentenpopulatie in het mbo. Met de burgerschapsagenda worden mbo-scholen ondersteund bij het versterken van hun burgerschapsonderwijs.

Programma
De minister van OCW en de MBO Raad voorzitter tekenen de burgerschapsagenda als onderdeel van de opening van het mbo-jaar. Naast de ondertekening van de burgerschapsagenda zijn er verschillende sprekers en is er tijd om ervaringen uit te wisselen. De middag is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in het burgerschapsonderwijs in het mbo.

Praktische informatie
• Datum: donderdag 14 september 2017
• Tijd: 14.00 – 16.00 uur
• Locatie: ROC Mondriaan, Aspasialaan 19, 2493 WN Den Haag

U kunt zich tot uiterlijk 11 september aanmelden via communicatie@rocmondriaan.nl.